Di tích lịch sử Địa điểm khởi phát phong trào chống sưu thuế năm 1908 ở miền Trung được Xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định về việc xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm khởi phát phong trào chống sưu thuế năm 1908 ở miền Trung (Đình Phiếm Ái và Nhà Ông Nghè Tiếp), xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là di tích quốc gia.

ditichquocgia

Quyết định số 5400/QĐ-BVHTTDL

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn