Tuần Lễ phim Hàn Quốc tại Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch số 5673/KH-UBND ngày 19/10/2017; Kế hoạch số 6342/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam”; Ban Tổ chức sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam” phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện Tuần Lễ phim Hàn Quốc tại Quảng Nam. Cụ thể:

phimhqqnam

Nội dung: Trình chiếu các bộ phim Hàn Quốc.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, số 08 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ.

Thời gian thực hiện: 16h00 đến 21h00 từ ngày 11-17/12/2017

Xem kế hoạch thực hiện

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn