Trao và nhận tư liệu hiện vật giữa hai Bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng

Nhằm giới thiệu những hình ảnh, hiện vật và tư liệu có giá trị về lịch sử cách mạng, văn hóa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đến người xem thông qua hoạt động bảo tàng.

tnvbtqndn

Toàn cảnh buổi lễ

Chiều ngày 16/2/2017, tại Bảo tàng Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng với 50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương), khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam (có niên đại TK:XV-XVI) gồm: Bình tỳ bà, âu, ấm, bình binh khí, chén, đĩa, hộp, bát, v.v…Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam 13 tư liệu liên quan đến Quảng Nam gồm: Bản đồ bờ biển miền Trung từ Huế-Đà Nẵng-Hội An, Nghĩa trũng Nghĩa hội Quảng Nam (nơi an nghỉ của nhiều nghĩa quân hy sinh trong Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam năm 1885), Bài chế của Vua Tự Đức, Bản đồ Quảng Nam-Đà Nẵng trong Phong trào Nghĩa hội (1885), v.v…Và nhiều hiện vật gồm: Giỏ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế (Núi Thành), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940, Máy chém đưa từ nước Pháp sang Việt Nam để đàn áp các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nhân dân ta đầu thế kỷ XX, Xe đạp thồ Quân và dân Khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1955-1975), v.v…   

Đây là những hiện vật, tư liệu quý giá góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của 2 tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng./. 

tnvbtqndn2
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đang giới thiệu về giõ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế(Tam Kỳ), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940.

tnvbtqndn1
50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu(Hải Dương), khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam(có niên đại TK:XV-XVI) trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng.

-Tin và ảnh: Nguyễn Văn Sơn(Bảo tàng tỉnh Quảng Nam)


Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn