Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

qdqcngoaitroi

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời theo nguyên tắc tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo mỹ quan, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch của địa phương; ưu tiên cho các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.

Hình thức tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời: Bảng quảng cáo, băng rôn, pa nô, biển hiệu, áp phích, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, tranh cổ động; Phương tiện giao thông; Đoàn người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo; tờ rơi quảng cáo; Trong các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ; băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có quảng cáo cho nhà tài trợ; tờ rơi, áp phích; các phương tiện khác thực hiện theo các dự án, đề án được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Văn Hùng

Tin mới

Các tin khác