Tập huấn Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năm 2021

Từ ngày 21-23/4/2021, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Nam Giang tổ chức lớp Tập huấn Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năm 2021 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

thcotu21
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam đại diện trao giấy chứng nhận cho các học viên   Ảnh: Trần Văn Phùng

Tham dự tập huấn có 61 học viên là những người dân tộc Cơ Tu có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn tổ chức, do địa phương xác nhận và đề cử. Nội dung tập huấn tập trung vào chuyên đề kiến thức về dân tộc thiểu số ở Việt Nam và dân tộc Cơ Tu ở Nam Giang; Bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Cơ Tu - Bà Coor Lắc, dân tộc Cơ Tu.

Mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn nhằm bảo tồn, hướng dẫn phương pháp truyền dạy các tri thức dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, phát huy thế mạnh của dân tộc, địa phương và thu hút nguồn lực đầu nước và quốc tế trong phát triển du lịch.

thcotu121
Lớp tập huấn chụp hình lưu niệm

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn