Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 28/11/2019, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Đinh Văn Thu - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới Hội cần làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Hội cần giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, gắn bó với cuộc sống nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, Hội không ngừng nâng cao chất lượng hội viên, chú trọng tập hợp hội viên tham gia sáng tác ở đều khắp các chuyên ngành; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thu hút, tập hợp đông đảo đội ngũ sáng tác trẻ có tài năng, tâm huyết. Trong đó, mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu là sáng tạo được những tác phẩm hay, có giá trị tốt cả về nội dung và nghệ thuật, thể hiện tình yêu nước, nhân văn, dân chủ, tiến bộ, tham gia xây dựng văn hóa, con người trong thời đại mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 thành viên; nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích tái cử làm Chủ tịch hội.

dhvhnt19
Trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đất Quảng lần thứ III

Tại Đại hội, Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam cũng đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật cho 7 đồng chí; UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 21 cá nhân có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đất Quảng lần thứ III được trao cho 59 tác phẩm của 78 tác giả và nhóm tác giả.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn