Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ III - năm 2018

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008 - 2018) và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ III - năm 2018. Đồng chí Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

10tklpcgd
Toàn cảnh Hội nghị      Ảnh: Lê Bá Vương

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 67 kế hoạch, 15 quyết định, 05 chỉ thị và 07 hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình có nhiểu chuyển biến tích cực: phát hành tài liệu truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình”, “Sổ tay công tác gia đình”, “Hỏi đáp Luật Bình đẳng giới và xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tài liệu thí điểm về giáo dục đời sống gia đình”; phát hành tờ gấp tuyên truyền về đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân bản bộ đĩa CD về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; băng rôn, cờ phướn mang các thông điệp tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các thông điệp truyền thông Ngày gia đình Việt Nam 28/6...

Thực trạng bạo lực gia đình, qua thống kê tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay đã xảy ra 4.591 vụ, trong đó: năm 2009: 715 vụ; năm 2010: 633 vụ; năm 2011: 955 vụ; năm 2012: 798 vụ; năm 2013: 374 vụ; năm 2014: 256 vụ; năm 2015: 233 vụ; năm 2016: 181 vụ; năm 2017: 327 vụ.

Từ tháng 7/2008 đến nay, công an tỉnh đã khởi tố điều tra 13 vụ, 13 bị can. Ngoài ra, xử lý hành chính 140 vụ, 168 đối tượng vi phạm luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phạt với số tiền 102,97 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tiếp nhận 624 đơn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, đất đai, dân sự... trong đó có trên 70% đơn về hôn nhân và gia đình có liên quan đến bạo lực gia đình. Tư vấn hỗ trợ cho 1.504 nạn nhân bị bạo lực, mâu thuẫn gia đình.

Để hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tư vấn đối với người bệnh theo quy định và bố trí nơi tạm lánh theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí cho người bệnh tạm lánh tại cơ sở trong thời gian không quá 24 giờ theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình. Từ năm 2008 đến nay, có khoảng 150 - 200 lượt nạn nhân bạo lực gia đình đến cơ sở y tế khám và điều trị, 100% người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình được khám bệnh, chữa bệnh, được tư vấn về cách chăm sóc, phục hồi sức khỏe và phòng bệnh...

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều giải pháp, đến nay các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đối với đời sống xã hội. Từng cấp chính quyền địa phương đã xác định được vai trò, trách nhiệm và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hiện nay, công tác phòng, chống bạo lực gia đình có sự tham gia tích cực của các ngành như: Công an tỉnh, Lao động thương binh Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Phụ nữ, Thanh niên, Mặt trận, Liên đoàn lao động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đưa ra một số giải pháp như:

- Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình; vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc người cao tuổi và trẻ em.

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổ chức góp ý, phê bình, tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình. Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án hình sự có liên quan đến bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực gia đình và các mục tiêu của Chiến lược đề ra. Tiếp tục phân bổ kinh phí cho công tác gia đình nói chung và kinh phí cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng để tổ chức các hoạt động định kỳ, thường xuyên, đặc biệt là cấp cơ sở.

- Tiếp tục tăng cường phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó, trọng tâm xây dựng Gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào hương ước, quy ước khu dân cư để có cơ sở điều chỉnh hành vi của những người thường xuyên có hành vi gây bạo lực gia đình.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác gia đình, công tác thu thập thông tin phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Tổ hòa giải…

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vấn đề Bạo lực gia đình đang trở thành một vấn đề cần được quan tâm giải quyết, bởi nó gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà trước hết là vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Để góp phần giảm thiểu các vụ BLGĐ, Luật phòng, chống BLGĐ đã đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho người dân hiểu để nâng cao trách nhiệm, tăng cường các chế tài xử lý các hành vi BLGĐ. Tăng cường tập huấn để bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phát hiện, tư vấn, hòa giải, thu thập thông tin số liệu cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên cơ sở; Tích cực vận động, tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, các gia đình trẻ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua và tặng Bằng khen cho 05 thôn-khối phố văn hóa, 10 cá nhân và 45 gia đình văn hóa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017.

tuyenduonggiadinhvanhoa
Tuyên dương các cá nhân, gia đình văn hóa    Ảnh: Văn Hùng

05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua

1. Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam;

2. Đại diện Ban Chính sách-Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Q.Nam;

3. Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An;

4. Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc;

5. Đại diện Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

6. Ông Ngô Quốc Ánh-Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam;

7. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách-Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam;

8. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng- Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;

9. Bà Trần Thị Thu Hòa- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tp Hội An;

10. Ông Phan Công Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My;

11. Bà Đặng Tuyết Lan-Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tam Kỳ;

12. Ông Võ Đăng Như- Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thăng Bình;

13. Bà Nguyễn Bùi Phương Trang- Cán bộ phụ trách Gia đình và Trẻ em xã Quế Phước, huyện Nông Sơn;

14. Bà Trần Thị Minh Nguyệt- Cán bộ Dân số Gia đình Trẻ em phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;

15. Ông Bùi Tấn Cường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thôn Xuân Cang, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn.

05 thôn-khối phố văn hóa, 10 cá nhân và 45 gia đình văn hóa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017:

1. Khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An;

2. Thôn Triêm Tây, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn;

3. Thôn Cây Mộc, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình;

4. Thôn Tân Mỹ, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn;

5. Thôn Pà Vả, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

+ Cá nhân:

1. Bà Khưu Hồng Huệ, Công chức Văn hoá-Xã hội, UBND phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ;

2. Ông Thái Hữu Triệu, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh;

3. Ông Nguyễn Đường, Phó Trưởng phòng VH&TT huyện Núi Thành;

4. Bà Huỳnh Thị Thuý Nga, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Tiên An, huyện Tiên Phước;

5. Ông Lê Văn Sanh, Phó Trưởng Ban vận động thôn Tứ Trung 2, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn;

6. Bà Võ Thị Lệ Huyền, Phó Trưởng phòng VH&TT huyện Đại Lộc;

7. Ông Trần Văn Diễn, Công chức Văn hoá-Xã hội, UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An;

8. Bà Hồ Thị Hồng Út, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My;

9. Bà Nguyễn Thị Sáu, Trưởng Ban công tác Mặt trận khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức;

10. Bà Phan Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Thọ, TX Điện Bàn

- Gia đình:

1. Gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn;

2. Gia đình ông Nguyễn Văn Tần, thôn Hương An, xã Hương An, Quế Sơn;

3. Gia đình ông Trương Liền, thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn;

4. Gia đình ông Nguyễn Duy Nông, thôn Thạch Khê, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn;

5. Gia đình ông Đinh Hữu Qua, thôn Nghi Trung, xã Quế Hiệp, Quế Sơn;

6. Gia đình ông Nguyễn Tấn Nam, thôn Xuân Thái Tây, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình;

7. Gia đình ông Phan Tấn Nhựt, tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình;

8. Gia đình ông Nguyễn Công Hồng, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình;

9. Gia đình ông Nguyễn Viết Vinh, thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình;

10. Gia đình ông Nguyễn Quang Mới, thôn Châu Xuân Tây, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình;

11. Gia đình ông Huỳnh Tòng, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình;

12. Gia đình ông Nguyễn Hữu Tình, thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình;

13. Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, thôn 6, xã Bình Dương, Thăng Bình;

14. Gia đình ông Lê Đức Tư, thôn Tứ Trung I, xã Quế Lâm, Nông Sơn;

15. Gia đình ông Phan Thanh Dũng, thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, Nông Sơn;

16. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Phú Gia II, Quế Phước,Nông Sơn;

17. Gia đình ông Nguyễn Đình Hoan, thôn 4, xã Tiên Cảnh,Tiên Phước;

18. Gia đình ông Đoàn Văn Nhân, thôn 5, xã Tiên Phong, Tiên Phước;

19. Gia đình ông Đồng Út, thôn 5, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước;

20. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Mai, thôn 1, xã Tiên Thọ, Tiên Phước;

21. Gia đình ông Huỳnh Sỹ Hùng, thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước;

22. Gia đình ông Lê Văn Phúc, thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước;

23. Gia đình ông Lê Tấn Trung, khối phố An Tân, phường Cẩm An, thành phố Hội An;

24. Gia đình ông Phạm Văn Được, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An;

25. Gia đình ông Đỗ Văn Dũng, khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An.

26. Gia đình ông Lê Nhân, khối phố Phước Hoà, phường Cửa Đại, thành phố Hội An;

27. Gia đình ông Huỳnh Viết Phúc, khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, thành phố Hội An;

28. Gia đình bà Lê Thị Mai, khối Phong Thiện, phường Sơn Phong, thành phố Hội An;

29. Gia đình ông Võ Giàu, khối Tân Lập, phường Tân An, TP Hội An;

30. Gia đình ông Huỳnh Kim Hùng, khối phố Tu Lễ, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An;

31. Gia đình ông Nguyễn Văn Tính, thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn;

32. Gia đình ông Dương Vịnh, thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong, TX. Điện Bàn;

33. Gia đình ông Nguyễn Văn Tư, thôn Thanh Quýt 6, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn;

34. Gia đình ông Trương Văn Hối, thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn;

35. Gia đình ông Lê Phố, thôn Cẩm Sa, xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn;

36. Gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, thôn 3, xã Hiệp Hoà, Hiệp Đức;

37. Gia đình ông Trần Hoài, Thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, Hiệp Đức;

38. Gia đình bà Mai Thị Ngọc Nghiệp, thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành;

39. Gia đình ông Nguyễn Thành, thôn Hoà Nam, xã Duy Trung, Duy Xuyên;

40. Gia đình ông Nguyễn Yểng, khu 1, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc;

41. Gia đình ông Nguyễn Tấn Lân, thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, Đại Lộc;

42. Gia đình bà Đặng Thị Hiền, thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc;

43.Gia đình ông Nguyễn Tranh, thôn Đại Lợi, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc;

44. Gia đình ông Nguyễn Thái Bảo, thôn 4, xã Trà Mai, Nam Trà My;

45. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, thôn 3, xã Trà Mai, Nam Trà My.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn