Mô hình điển hình tại địa phương và một số nội dung liên quan khác liên quan đến Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Mô hình điển hình tại địa phương và một số nội dung liên quan khác:
Đến 31/3/2016, toàn tỉnh có 128/244 xã, phường, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, phường, thị trấn, có Ban Chủ nhiệm và Quy chế hoạt động, trong đó, có nhiều Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã hoạt động tốt, điển hình như: Trung tâm Văn hoá-Thể thao phường Minh An thành phố Hội An, Trung tâm Văn hoá-Thể thao các xã Điện Hồng, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã Đại Hiệp huyện Đại Lộc, Trung tâm Văn hoá-Thể thao các xã Tam Phước, Tam An, Tam Thành huyện Phú Ninh...Sau đây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Điện Hồng là một trong số địa phương đi đầu trong công tác xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.
1. Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã Điện Hồng:
- Quy mô diện tích quy hoạch: Bản vẽ quy hoạch đất
-  Quy mô đầu tư xây dựng:
+ Diện tích khu Hội trường: 2.041 m, 360 chỗ ngồi.
+ Phòng chức năng: 05 phòng
+ Sân bóng: 5.000 m
+ Trang thiết bị: Đầy đủ
- Tổ chức bộ máy:
+ Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã;
+ Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm và Thành viên Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.
- Tổ chức hoạt động:
          + Quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã Điện Hồng.
          + Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.
          + Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.
           +  Quyết định thành lập và Quy chế, điều lệ tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ (Đàn hát dân ca, Võ thuật, Hò vè, Dưỡng sinh kinh lạc)
-         Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.
 
2. Một số nội dung có liên quan:
 
- Thiết chế mẫu: 06 mẫu Thiết kế điển hình về Trung tâm Văn hoá và Thông tin cấp xã của Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng)
- Danh sách những xã đã có Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn.
- Thông tin liên lạc, giải quyết thắc mắc: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 05103.814.141-0935.396.658 (gặp chị Linh).

* Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng     
* Quyết định Bổ nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng
* Quyết định Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng
* Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng


Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Hồng

vhttdlqnam.gov.vn