Đại Lộc sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội sách năm 2019

nhsdl19

Sáng ngày 21/4/2019, ngành Văn hoá – Thông tin phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Ngày hội sách huyện Đại Lộc năm 2019, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh đến từ 25 trường Tiểu học trên địa bàn huyện tham gia. Đến dự Ngày hội có đồng chí Phan Văn Mận, Phó Giám đốc Thư viện

Mô hình điển hình tại địa phương và một số nội dung liên quan khác liên quan đến Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Mô hình điển hình tại địa phương và một số nội dung liên quan khác:
Đến 31/3/2016, toàn tỉnh có 128/244 xã, phường, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, phường, thị trấn, có Ban Chủ nhiệm và Quy chế hoạt động, trong đó, có nhiều Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã hoạt động tốt, điển

Cơ cấu, Tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Cơ cấu, Tổ chức bộ máy:
1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã do UBND cấp huyện thành lập trên cơ sở sáp nhập các cơ sở hiện có ở xã như: Nhà văn hóa, sân vận động, Nhà tập luyện thể dục-thể thao, Đài truyền thanh, Trung tâm học tập cộng đồng, Khu vui chơi trẻ em, Bưu điện văn hóa xã,...

Các văn bản chỉ đạo thực hiện Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn

Các văn bản chỉ đạo:
1/ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã.


2/ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung

Giới thiệu Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn

Giới thiệu Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn
I/ Giới thiệu:
1. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn với 02 chức năng chính:
          - Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
vhttdlqnam.gov.vn