Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT xã, phường Điện Bàn lần thứ VIII năm 2016

tkdhtdtt16db

Chiều 11/11 UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội TDTT xã, phường lần thứ VIII năm 2016, triển khai kế hoạch Đại hôị TDTT thị xã Điện Bàn lần thứ VIII năm 2017.Ông Hồ Tấn Cường- Phó Gíam đốc Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Sê- Trưởng phòng nghiệp vụ TDTT tỉnh

vhttdlqnam.gov.vn