Tổng hợp kết quả Giải Cầu lông ĐHTDTT tỉnh Quảng Nam 2017

bo-cau-long

Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII diễn ra trong 2 năm 2017 và 2018 với tổng cộng 21 môn; trong đó năm 2017 tổ chức 5 môn, năm 2018 tổ chức 16 môn. Đại hội chia làm 3 khối tham gia là khối thành phố, thị xã, huyện đồng bằng; khối huyện miền núi; khối ngành, lực lượng vũ

Bảng điểm và xếp hạng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017 - 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng

bdiemTDTT2017

Bảng điểm và xếp hạng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017 - 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng (tính đến ngày 17/11/2017)

- Trừ (-30 điểm) do không đăng ký sơ bộ tham gia thi đấu các môn Đại hội TDTT lần thứ VIII (2017 - 2018) các địa phương gồm: Thành phố Tam Kỳ

Kế hoạch phân công nhiệm vụ giữa hai đơn vị phối hợp tổ chức giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Nam năm 2017

logodhtdtt18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phân công nhiệm vụ cụ thể giữa hai đơn vị Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Nam và đơn vị đăng cai UBND thành phố Hội An như sau:


Tải nội dung Kế hoạch phân công nhiệm vụ giữa hai đơn vị phối hợp tổ chức giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng

Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017

logodhtdtt18

Căn cứ Điều lệ số 16/ĐL-SVHTTDL về “ Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)”,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ thi đấu 05 môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII tổ chức trong năm 2017 ( giai đoạn 1)

Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

logodhtdtt18

Các tập thể, cá nhân tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu các môn thể thao, Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao, các quy định của Ban tổ chức và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.


Tải nội dung Điều lệ khung Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2017 - 2018)

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam thứ VIII năm 2016-2018

logodhtdtt18

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu của việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung cơ bản triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - 2018

logodhtdtt18

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - 2018. Tải kế hoạch

vhttdlqnam.gov.vn