Bảng điểm và xếp hạng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017 - 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng

Bảng điểm và xếp hạng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2017 - 2018 khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng (tính đến ngày 17/11/2017)

bdiemTDTT2017

- Trừ (-30 điểm) do không đăng ký sơ bộ tham gia thi đấu các môn Đại hội TDTT lần thứ VIII (2017 - 2018) các địa phương gồm: Thành phố Tam Kỳ; Huyện Quế Sơn; Huyện Phú Ninh; Huyện Duy Xuyên.

- (*) Tham gia không đủ điều kiện tính giải toàn đoàn.

- (-) Không tham gia giải.

Trung tâm TDTT Quảng Nam

vhttdlqnam.gov.vn