Kế hoạch phân công nhiệm vụ giữa hai đơn vị phối hợp tổ chức giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Nam năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phân công nhiệm vụ cụ thể giữa hai đơn vị Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Nam và đơn vị đăng cai UBND thành phố Hội An như sau:

logodhtdtt18

Tải nội dung Kế hoạch phân công nhiệm vụ giữa hai đơn vị phối hợp tổ chức giải vô địch Cờ tướng tỉnh Quảng Nam năm 2017

vhttdlqnam.gov.vn