Hơn 900.000 USD hỗ trợ dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm” tại Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế

Sáng 24/4/2014, tại T.p Huế, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam”.
Hơn 900.000 USD hỗ trợ dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm” tại Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế

Hơn 900.000 USD hỗ trợ dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm” tại Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển về lĩnh vực du lịch của tổ chức ILO và UNESCO với 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam được triển khai trong thời gian hai năm (2014 – 2015) với nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Liên hợp quốc 244.680 USD và Chính phủ Luxembourg 676.000 USD. Mục tiêu chính của dự án nhằm cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam thông qua thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa; hướng đến thu hẹp khoảng cách phát triển du lịch giữa các khu vực ven biển, vùng sâu vùng xa với khu vực đô thị; góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và cải thiện các nguồn sinh kế cho người dân địa phương; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch xanh và thân thiện với môi trường. Tại hội thảo, đại diện của tổ chức ILO và UNESCO đã trình bày một số kết quả ban đầu đạt được của dự án và lấy ý kiến tham vấn từ Ban chỉ đạo du lịch của Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và các cơ quan chuyên môn  đối với một số mô hình du lịch bền vững đang được triển khai tại 2 địa phương này. Qua đó cùng thống nhất thành lập Ban chỉ đạo dự án của từng địa phương cũng như vai trò, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và kế hoạch hành động thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thành công dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam”.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

vhttdlqnam.gov.vn