Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - Năm 2014

Tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng lần thứ II - Năm 2014
Ngày 30/5/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đồng ý giao Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo, xây dựng quy chế và quy trình, thể lệ, cơ

Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Ngày 15/10/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Diễn đàn Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia

vhttdlqnam.gov.vn