Tôn vinh gia đình Việt – Cùng xây tổ ấm (28-6-2021)

Tập huấn kiến thức phòng chống HIV/AIDS năm 2013

Toàn cảnh buổi Tập huấn
Ngày 04/12/2013, tại thành phố Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh
vhttdlqnam.gov.vn