Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng 31-01, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Hội nghị toàn thể Đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí Lê Ngọc Tường, UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị.

Dự Hội nghị tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đảng viên học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 98,2%.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Ngọc Tường, UVBTV, Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao và quyết định ban hành 4 nghị quyết rất quan trọng, gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu, các đồng chí tham dự hội nghị phát huy ý thức trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững và hiểu sâu nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề nhằm phục vụ cho việc quán triệt và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực ở cơ quan, đơn vị.

Trong ngày, hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Võ Công Úc - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trực tiếp giới thiệu nội dung 2 nghị quyết, gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn