Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở năm 2018

Ngày 12/01/2018, Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.  Ông Hồ Tấn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phụ trách, ông Phan Đình Đường – Chủ tịch Công đoàn khối Văn phòng Sở và ông Lê Bá Vương - Chánh Văn phòng Sỏ đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Công đoàn Sở, đại diện Lãnh đạo Sở và đông đủ CBCC và người lao động của Khối Văn phòng Sở.

Tại Hội nghị, ông Lê Bá Vương – Chánh Văn phòng Sở đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các quy năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018, Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch đã trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2017 và dự toán năm 2018, Ông Bùi Ngọc Tiên - Đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017. Tập thể CBCC và người lao động trong Sở đã tham gia góp ý về các dự thảo báo cáo. Đồng chí Phan Đình Đường – Chủ tịch Công đoàn khối Văn phòng Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2018 đến toàn thể CBCC và người lao động.

 

Đồng chí Hồ Tấn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phụ trách – Chủ trì Hội nghị đã biểu dương tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017. Để phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng trong thời gian tới cần thực hiện một số nội dung như sau:

1.   Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhiệm vụ đúng lộ trình theo chương trình làm việc của Sở đã ban hành, các phòng chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

2.  Từng CBCC và người lao động thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc và kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng rà soát và xây dựng các quy trình, quy chế phối hợp nhằm đảm bảo các mối quan hệ giữa Ban giám đốc và Cấp ủy để thực hiện nhiệm vụ.

3.  Tăng cường cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng cán bộ công chức, từ đó kịp thời phát hiện và khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

4.  Chính quyền, Công đoàn và Chi đoàn tiếp tục phối hợp chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động tại cơ quan.

5.  Từng cán bộ, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững sự đoàn kết, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; đăc biệt đối với các Trưởng phòng cần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu.

Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo Sở đã trao giấy khen cho cá nhân đạt thành tích năm 2017, Công đoàn Văn phòng cũng đã trao giấy khen của Công đoàn Khối Văn phòng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2017.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Khối Văn phòng năm 2018./.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn