Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 liên tiếp được tuyên dương đứng đầu Khối Văn hóa - Xã xội về ứng dụng Công nghệ Thông tin

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017, một lần nữa khẳng định và đánh giá cao công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

antoanthongtin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam được công bố năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu Khối các cơ quan quản lý nhà nước Văn hóa - Xã hội về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index 2017). Với việc tiếp tục đẩy mạnh khai thác Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại Sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã có bước chuyển biến quan trọng, có hiệu quả tích cực đến công tác cải cách hành chính.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn