Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016

Sáng nay 27/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL Đinh Hài chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề trong công tác thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 

Năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng tập trung vào thực chất, hiệu quả.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được xác định là nội dung cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH, được Ban chỉ đạo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 340.857 hộ gia đình văn hoá, tỷ lệ 87.6% (giảm 0,3% so với năm 2015). Các địa phương có số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 90% như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tiên Phước.

Công tác xây dựng thôn, khối phố văn hóa năm 2016 được Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm hướng dẫn gắn kết với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đối với các xã xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm các tiêu chí thôn văn hóa với các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 1.388 thôn, khối phố đạt danh hiệu văn hoá, tỷ lệ 80,74% (tăng 32 thôn, khối phố so với năm 2015).

Thông qua việc xây dựng Tộc văn hóa, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đã cụ thể hóa và đi vào đời sống của từng cá nhân, hộ gia đình, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cơ sở. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 1.021 lượt tộc được công nhận danh hiệu Tộc văn hóa, đạt tỷ lệ 30,85%.

Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, toàn dân đã tích cực thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hoạt động này đều được tổ chức lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình.

Hưởng ứng phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, trong năm 2016, từ cơ sở đến huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT phong phú, đa dạng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu thể thao như các môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đua thuyền, cầu lông, việt dã.

Trong năm 2017, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương triển khai sâu rộng hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phấn đấu có 85% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 70% giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục trở lên; 70% thôn- khối phố văn hoá công nhận và giữ vững danh hiệu thôn - khối phố văn hoá 3 năm liên tục trở lên; 25% xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 30% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 30% trở lên lượt tộc họ được công nhận Tộc văn hóa; 35% trở lên Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 70% thôn, khối phố ở đồng bằng và 60% ở miền núi, hải đảo, biên giới có Nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thúy Hằng(quangnam.gov.vn)

Tin mới

Các tin khác