Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam dẫn đầu các Sở, ban, ngành trong toàn tỉnh Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT năm 2016.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam đã báo cáo đánh giá chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2016 một lần nữa khẳng định và đánh giá cao công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

mchd17
Một cửa hiện đại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xếp vị trí thứ nhất Khối Văn hóa Xã hội, vị thứ 5 trong bảng xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các Sở, ban, ngành. Năm 2016 được xếp hạng dẫn đầu các Sở, ban, ngành trong toàn tỉnh về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT (Vietnam ICT Index) và hiện nay được cộng đồng CNTT trong tỉnh nhìn nhận là Ngành triển khai hiệu quả về ứng dụng CNTT.

Đ/c Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Sở và Lãnh đạo Sở đã xây dựng và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, nhờ đó, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào cải cách hành chính, công khai hóa, minh bạch hóa, cải thiện môi trường quản lý nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã triển khai xây dựng Mạng Internet, Wan, Lan để tạo hạ tầng kết nối riêng cho ứng dụng chính quyền điện tử, giúp cho việc kết nối và trao đổi thông tin giữa Sở với các đơn vị trực thuộc, các huyện thị, thành phố, các doanh nghiệp du lịch trong toàn tỉnh, kết nối với các Sở, ngành khác, người dân được nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm… Trên cơ sở thành công của xây dựng và vận hành Chính quyền điện tử; dựa trên hạ tầng và các cơ sở dữ liệu sẵn có, năm 2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu triển khai xây dựng Đề án Xây dựng Một cửa điện tử hiện đại, triển khai Văn phòng điện tử....

Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (vhttdlqnam.gov.vn) và các trang thông tin điện tử chuyên ngành của các Sở đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, là kênh chính thức cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, duy trì hoạt động Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT với sự chỉ đạo trực tiếp của đ/c Đinh Hài - Giám đốc Sở và sự tham gia trực tiếp của các Phó Giám đốc phụ trách, sự hưởng ứng nhiệt tình của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

Những thành quả nổ lực của Bộ phận giúp việc ứng dụng CNTT là như vậy, tuy nhiên trong việc ứng dụng CNTT còn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn như việc bố trí đủ nguồn kinh phí đủ để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Qua nhiều năm triển khai công tác ứng dụng CNTT và chính quyền điện tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa hình thành được các cơ sở dữ liệu nền của Ngành để làm nền tảng cho các hệ thống thông tin của tỉnh phát triển. Nhiều hệ thống thông tin riêng lẻ được triển khai nhưng không khảo sát thực trạng; không qua ý kiến kiến thẩm định về mặt chuyên môn chuyên ngành, dẫn đến chồng chéo, trùng lắp, không có khả năng tích hợp. Một số ứng dụng của Sở triển khai từ tỉnh đến huyện (ứng dụng ngành dọc) nhưng không liên thông chia sẻ dữ liệu, không tương thích với các ứng dụng đang triển khai…

Ghi nhận những kết quả mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đạt được trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2016, đ/c Đinh Hài - Giám đốc Sở khẳng định vai trò tham mưu tích cực của Văn phòng Sở và sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Sở đối với công tác này. Giám đốc Sở đề nghị Văn phòng Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch tổng thể; trong quá trình thực hiện, có đề xuất gì Ban Giám đốc Sở sẽ xem xét hỗ trợ và đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề an toàn thông tin./.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn