Hướng dẫn triển khai Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chính sách hổ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công là cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam.
Nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng nội dung Quyết định và các biểu mẫu liên quan trong thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo File đính kèm cuối trang.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và đề nghị UBND các huyện, thành phố tải văn bản và các biểu mẫu, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các nhà đầu tư tại địa phương thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắt, đề nghị UBND các huyện, thành phố thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Phòng Quản lý Lữ hành, địa chỉ: 02B Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, fax: 0510.3859879, số điện thoại: 0510.3814144 để tổng hợp và phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.

Tải toàn bộ nội dung File đính kèm

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn