Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày 24 tháng 02 năm 2016, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Quyết định số 57/QĐ-SVHTTDL về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, đã công bố 15 Quy trình áp dụng đối với 04 lĩnh vực hoạt động của Sở. Các lĩnh vực được áp dụng bao gồm: Văn hóa, Thể thao, du lịch và Thanh tra chuyên ngành.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quy định từ năm 2006 tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; sau đó được thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 và vừa được Thủ tướng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014, có hiệu lực từ ngày 18/5/2014. Đây là bước tiếp tục khẳng định kết quả tích cực, thiết thực của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào quy trình quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, trong xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân nói riêng, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện nay.

Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức và chính các cơ quan hành chính nhà nước nắm rõ được quá trình giải quyết công của các cơ quan, đơn vị; thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Xem và tải Quyết định công bố tại đây./.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn