Ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

Trong xu thế đô thị ngày càng được mở rộng, việc xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng là việc làm cần thiết, góp phần đáp ứng về nhiều mặt của công tác quản lý và phát triển đô thị. Đối với tỉnh Quảng Nam, công tác đặt tên đường, phố và công trình công cộng bộc lộ nhiều bất cập. Bởi vậy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2262/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam.

vong-xoay-chu-lai
Cầu vòng xuyến Chu Lai - Quảng Nam

Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam giúp cho các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh có nguồn tư liệu phục vụ công tác đặt tên, đổi tên; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa sự cần thiết và tính phù hợp của tên đối với các công trình được đặt tên.

Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn Quyết định với nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải Quyết định

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn