Tiếp nhận và phân công công chức trúng tuyển kỳ thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020

Sáng ngày 15/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi họp, gặp mặt tiếp nhận và phân công công chức trúng tuyển kỳ thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 vào các vị trí việc làm tại Sở.

tnpccc21
Lãnh đạo Sở trao Quyết định tiếp nhận và phân công công chức mới trúng tuyển vào làm việc tại Sở

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng: Thanh tra Sở, Quản lý Văn hóa, Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Quản lý Thể thao, Quản lý Du lịch, Văn phòng Sở cùng 08 công chức vừa trúng tuyển kỳ thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, ngày 28/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020, qua đó, ngày 12/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 08 Quyết định tiếp nhận và phân công công chức trúng tuyển vào làm việc tại các phòng thuộc Sở.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Bá Vương - Chánh Văn phòng đã công bố các Quyết định tiếp nhận và phân công công chức trúng tuyển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giới thiệu một số nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời quán triệt về phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của công chức trong thi hành nhiệm vụ tại cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phân công vị trí việc làm cho các công chức mới. Đồng chí cũng đề nghị các Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở phân công công chức, kèm cặp, giúp đỡ công chức mới trong thời gian tập sự và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các công chức mới được tiếp nhận theo quy định.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn