Giám đốc Sở làm việc với Bảo tàng Quảng Nam

Ngày 09/3/2021, tại Bảo tàng Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm việc với tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Bảo tàng Quảng Nam.

lvbt21
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa. Sau khi nghe đồng chí Phan Ngọc Bích, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quảng Nam báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021, những đề xuất kiến nghị;

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng: Đánh giá cao sự nổ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Bảo tàng Quảng Nam thời gian qua, có được kết quả như vậy là bước đầu đã đi vào nề nếp, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động; thông tin, hình ảnh về Bảo tàng Quảng Nam được nhiều thành phần du khách bước đầu biết đến. Tuy nhiên, còn thấy ở Bảo tàng Quảng Nam những hạn chế, khó khăn; những hạn chế, khó khăn này có nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan. Thời gian tới, đề nghị toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Bảo tàng Quảng Nam thực hiện tốt một số công việc: Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu của mỗi viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, viên chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phấn đấu đưa Bảo tàng Quảng Nam là một trong những đơn vị vững mạnh, đi đầu trong các đơn vị trực thuộc Sở. Rà soát, bố trí viên chức theo đề án vị trí việc làm đã phê duyệt nhằm phát huy tối đa sở trường, năng lực của từng viên chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nhằm từng bước có đội ngũ cán bộ có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt, lực lượng hướng dẫn viên, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một bảo tàng hiện đại, phục vụ nhiều du khách hơn nữa trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh bảo tàng nhằm thu hút nhiều khách tham quan; việc này chú ý đến việc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, các địa phương, đơn vị liên quan mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Đối với những đề xuất kiến nghị của đơn vị, đồng chí Giám đốc Sở giao các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu giải quyết trong điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Bảo tàng trong thời gian tới.

Tấn Phát

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn