Giao ban báo cáo tình hình chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sáng ngày 08/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Giao ban báo cáo tình hình chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham dự có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

gbcn2021
Toàn cảnh buổi họp

Theo đó, Sở đã triển khai công tác chuẩn bị đón tết cho toàn thể CC,VC, NLĐ phải đảm bảo các yếu tố về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, CC,VC, NLĐ không có điều kiện về quê dịp Tết...; thực hiện trang trí Tết hài hòa, lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền trực quan trên toàn tỉnh, chú ý các đường phố lớn, các khu dân cư, nhà văn hóa - thể thao cơ sở; trang trí hoa Tết dọc các đường phố; thực hiện nghiêm Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn