Hội nghị Tổng kết 20 năm Phong trào TDĐKXDĐSVH (2000-2020), Chiến lược và các đề án về công tác Gia đình đến năm 2020

Sáng ngày 22/12/2020, Trung tâm Hội nghị UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương, khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020; 10 năm Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

hntk20namtddk20
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Hải, Trưởng Cơ quan Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP Đà Nẵng; đại diện Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố; Liên đoàn lao động, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng;        

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH, Trưởng BCĐ công tác Gia đình tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; Phó trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh;

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; Phó trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh đã phát biểu khai mạc hội nghị và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến đại biểu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, thành ủy và UBND và UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố, các gương điển hình Gia đình văn hoá, thôn, khối phố, tộc họ, xã, phường, thị trấn văn hóa tiêu biểu xuất sắc, các phóng viên báo chí trung ương và địa phương về dự hội nghị.

Đồng chí Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 20 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH (2000-2020); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và các đề án về công tác Gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng đời sống văn hóa trước khi có chủ trương của Trung ương, ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 12/7/1997 về “xây dựng thôn, bản văn hóa”. Để cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ thị phát động xây dựng thôn, bản văn hóa gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21 tháng 4 năm 2000, Quảng Nam vinh dự được Chính phủ chọn phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cho cả nước, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, như: Phát động phong trào xây dựng Xã, phường, thị trấn văn hóa, Tộc họ văn hóa, Chợ văn hóa, Nghiệp đoàn xích lô văn hóa... Đặc biệt, chúng ta đã thành công mô hình xây dựng “Đô thị văn hóa” – Năm 2006, thị xã Hội An đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận “Thị xã văn hóa” đầu tiên của cả nước.

Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Công tác gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình có chuyển biến tích cực.

Đánh giá chặng đường 20 năm triển khai thực hiện, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, hội, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân; phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng, thực sự tập hợp, đoàn kết, khơi dậy và phát huy được tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; bộ mặt nông thôn, đô thị chuyển biến đáng kể, các giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy, nhân tố con người được đề cao, dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, so với đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phong trào còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Nhiều nơi mắc bệnh hình thức, chạy theo thành tích, việc trao tặng các danh hiệu văn hóa chưa thực chất và ít thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Bước sang giai đoạn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cần gắn chặt với mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000-2020), Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam và các đề án về công tác Gia đình đến năm 2020 ngoài nhiệm vụ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; các đại biểu dự hội nghị cũng tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo các báo cáo tổng kết, gắn với nhiệm vụ, thực tiễn của từng ngành, đoàn thể và địa phương để đánh giá những kết quả, thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan và các giải pháp khắc phục. Xác định nhiệm vụ và giải pháp, trọng tâm, trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của phong trào và công tác gia đình phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị cũng đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020; Chủ tịch UBND tỉnh đã có 02 quyết định số 3173, 3174 ngày 21/12/2020 tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 45 cá nhân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có 02 quyết định số 3104 ngày 28/10/2020 và 3206 ngày 03/11/2020 tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 hộ gia đình và 02 cá nhân của tỉnh Quảng Nam.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn