Tổng kết Khối thi đua các cơ quan tham mưu III

Ngày 17/01/2020, Khối thi đua các cơ quan tham mưu III đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đ/c Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị và lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan tham gia Hội nghị.

hnktmIII
Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua các cơ quan tham mưu III gồm các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Năm 2019, các đơn vị trong khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các tiêu chí, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; thực hiện giao ước thi đua với UBND tỉnh, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua khác. Việc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua được các đơn vị thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đúng quy định.

Năm 2019, toàn khối có 130 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 6 sáng kiến cấp tỉnh. Các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề được các đơn vị phát động sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng đảm bảo quy định về số lượng và tiêu chuẩn khen thưởng; đề nghị các cấp khen thưởng năm 2019. Ngoài ra, công tác thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị được các đơn vị trong khối thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bầu chọn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 đơn vị gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam; đồng thời bầu chọn Khối trưởng mới Khối thi đua các cơ quan tham mưu III là đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

hnktmIII1
Các Đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn