Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Ngày 08/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đ/c Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đ/c Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn Sở chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Bảo - UVBTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

hncccc20
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động cơ quan đã được nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả công tác Ban Thanh tra nhân dân; Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và Công đoàn.  

Theo báo cáo, trong năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các sở ngành thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Sở; thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hóa công sở; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, người lao động cơ quan… Đối chiếu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt 100% theo kế hoạch đề ra và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

hncccc120
Đ/c Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn Sở trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích năm 2019

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cơ quan trong năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, đồng chí mong rằng CBCCVC và người lao động cơ quan tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua; xây dựng gương điển hình người công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả./.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn