Thành lập Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 Về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao Quảng Nam và Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao Quảng Nam, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

20141226-nha-hieu-bo-truong-nang-khieu-tdtt
Trụ trở Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục Thể thao Quảng Nam

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020 và có chức năng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên các môn thể thao; tập huấn và tham gia thi đấu các giải khu vực, quốc gia, quốc tế; phát triển phong trào thể dục, thể thao cơ sở, hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao; tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao các cấp; tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

Xem Quyết định

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn