Thành lập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về việc Về việc thành lập Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam và Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

tuongdaimeVNAH
Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Ban Quản lý có chức năng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (bao gồm Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh), Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Di tích quốc gia Tháp Chiên Đàn và Tháp Khương Mỹ; tham mưu tu bổ và phát huy giá trị di tích và các danh thắng; lập hồ sơ đề nghị công nhận, xếp hạng di tích; sưu tầm, trưng bày, các hiện vật, kỷ vật về Mẹ Việt Nam Anh hùng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn tham quan, thuyết minh, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và phục vụ khách tham quan; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, sưu tầm, phục chế, trưng bày các tư liệu, hiện vật, kỷ vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và tổ chức các hoạt động phục vụ, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định thành lập

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn