Sát nhập Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về việc sát nhập Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

ttvhqnam
Trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam sau sát nhập chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020.

Quyết định

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn