Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 17/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 nhằm sơ kết, đánh giá các kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở - Chính trị viên Ban CHQS Sở; Đ/c Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Sở; các đồng chí trong Ban CHQS Sở, cùng toàn thể chiến sĩ lực lượng tự vệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

hnanqp62019
Toàn cảnh buổi Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung Sở đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng như Bộ CHQS tỉnh ghi nhận. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có chất lượng; lập kế hoạch và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đảm bảo; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; bám sát sự chỉ đạo của BCH quân sự tỉnh, cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Lực lượng tự vệ luôn đảm bảo đủ quân số; chú trọng quán triệt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác và trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự; tham gia các đợt huấn luyện lực lượng tự vệ đúng thành phần, đạt chỉ tiêu quy định. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở - Chính trị viên Ban CHQS Sở đã tuyên dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Ban CHQS Sở trong 6 tháng đầu năm vừa qua; đồng thời chỉ đạo tiếp tục triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và phát động phòng trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2019 nghiêm túc, quyết liệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, quy chế, quy định theo hướng dẫn của BCH quân sự tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc lập sổ theo dõi, thông tin báo cáo theo quy định và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ khác do BCH quân sự tỉnh chỉ đạo.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn