Hội nghị sơ kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 03/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở, đồng chí Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở; tham gia Hội nghị có Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức khối Văn phòng Sở.

hnsknganh2019
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch giao. Công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra được chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các hoạt động thuộc các lĩnh vực của ngành. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, rộng khắp được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Tại Hội nghị đã có các ý kiến thảo luận tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào tại cơ sở, đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở đã đề ra phương hướng và giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch tại cơ sở, xây dựng thiết chế văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở các huyện, thị, thành phố, giải đáp một số băn khoăn trong các phần tham luận của đại biểu. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2019, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung, bám sát chương trình công tác năm 2019, trình HĐND, UBND tỉnh thông qua các Nghị quyết, Quyết định, Đề án trong Chương trình công tác năm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, phấn đấu toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn