Báo cáo, rà soát công tác chuẩn bị 20 năm Đô thị cố Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới

Sáng ngày 05/4/2019, Đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp để nghe các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch, công tác chuẩn bị cho tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Tham dự có các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.

rs20nam
Toàn cảnh cuộc họp

Theo kế hoạch dự kiến, các hoạt động chính từ Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận như Khởi động tour du lịch con đường Di sản Đông Dương; Hội nghị xúc tiến đầu tư “Kết nối di sản trong phát triển du lịch"; Triển lãm Mỹ thuật về chủ đề Di sản văn hóa; Hội thảo khoa học quốc tế “Xác lập mô hình quản lý di sản”, Hội nghị nhìn nhận lại những kết quả đạt được trong 20 năm Mỹ Sơn, Hội An được UNESCO công nhận; Đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2019, lễ hội, sự kiện văn hóa thể thao du lịch từ các địa phương gồm Hội An, Duy Xuyên, Tam Kỳ.

Mục đích tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị của Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hoá Thế giới và 10 năm Cù lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển Thế giới; qua đó giới thiệu các giá trị nổi bật của Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An đến với nhân dân, du khách trong và ngoài nước; đồng thời, tìm ra những giải pháp tích cực cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên trong thời gian đến. Thông qua các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hoá, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập.

Tại Cuộc họp các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở đã báo cáo công tác chuẩn bị, nêu ra những khó khăn vướng mắc và đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các phòng, đơn vị từ quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị đến các việc bố trí kinh phí, thu hút doanh nghiệp tham gia…

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn