Sở VH,TT&DL Quảng Nam nhận Cờ thi đua xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an

Ngày 14/3/2019, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Đ/c Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

tk2019tdbvantq
Lãnh đạo Bộ công an trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Có được thành quả ấy nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng gắn kết và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Tình hình an ninh chính trị trên từng lĩnh vực, địa bàn được đảm bảo ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018. Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 18 cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

Dịp này, Cán bộ, CNV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an theo Quyết định số 05/QĐ-BCA ngày 02/01/2019.

tk2019tdbvantq1
Trường NKNV TDTT Quảng Nam nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam

Trong năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tình hình kinh tế - văn hoá xã hội có nhiều bước phát triển, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát triển mạnh nên tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp như: phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn xảy ra, số đối tượng từ nơi khác đến hoạt động cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, khách du lịch...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn coi trọng và quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong các hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phòng chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tổ chức quán triệt, phát động và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 1/12/2011 của ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ “Quy định bảo vệ cơ quan doanh nghiệp” Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã phường , thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự; Nghị định 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 về qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy. Nhằm thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước hằng năm Sở mời Công an tỉnh cử cán bộ chuyên môn báo cáo tình hình chính trị, thời sự, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thông tin liên quan đến phương thức hoạt động các các đối tượng phá hoại, lợi dụng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để tuyên truyền, móc nối, kích động gây mất an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan…Qua đó, đã phát động 100% cơ quan, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tham gia đăng ký và được xét công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đặc biệt, Sở cũng luôn chú trọng phát động công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng tiềm lực an ninh nhân dân rộng khắp, trang bị tinh thần cảnh giác trước các âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, kỹ năng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ để cán bộ, công chức, nhân viên có khả năng tự bảo vệ mình trước tình hình tội phạm đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Giáo dục pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, cơ sở massage, khách sạn nhà nghỉ… trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội.

Công tác đảm bảo An ninh trật tự các Lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và Du lịch cũng được Sở quan tâm, qua các năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và ngành. Trong từng hoạt động chủ động xây dựng triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát về an ninh trật tự; Phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo một số tình huống phức tạp có thể xảy ra liên quan đến An ninh trật tự. Đồng thời phối hợp tiến hành một số biện pháp, công tác đảm bảo an ninh trật tự như: thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động đông người cướp giật, móc túi…; hướng dẫn phân luồng giao thông, hướng dẫn sơ tán đại biểu khách mời, nhân dân khi có sự việc xảy ra…Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh giao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; qua đó thu hút lượng khách du lịch đến với Quảng Nam ngày càng tăng.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở như: quy chế giao dịch và tiếp xúc người nước ngoài; quy chế phát ngôn; quy chế quản lý sử dụng các phương tiện, thông tin liên lạc, danh mục bí mật nhà nước… Hằng năm đều tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhằm bổ sung phòng ngừa sơ hở, thiếu sót dẫn đến lộ tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước, nguy hại đến an ninh quốc gia. Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo cử cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công chức tại các vị trí thiết yếu, cơ mật tham gia lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Công an tỉnh tổ chức. Đến nay chưa phát hiện lộ, mất thông tin, tài liệu bí mật nhà nước.

Đảng ủy, Ban Giám đốc làm tốt công tác quản lý đảng viên, cán bộ, vận động viên ra nước ngoài thi đấu và học tập, tham quan du lịch; những bộ phận, cán bộ thường xuyên liên quan làm việc với tổ chức cá nhân người nước ngoài; luôn kịp thời giải quyết, hòa giải các mâu thuẩn nảy sinh trong nội bộ. Qua đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được giữ vững, không tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để móc nối, lôi kéo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công an tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp số 309/QCPH-CAT-SVHTTDL ngày 22/02/2017 của Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phối hợp Công an tỉnh tổ chức nhiều cuộc diễn tập phương án khủng bố, bắt cóc con tin, công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị lưu trú trên địa bàn tỉnh, tham mưu hướng dẫn thành lập các mô hình “tổ tự quản về An ninh trật tự” cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ trong công tác bảo vệ và bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2018) và kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân(19/8/1945 - 19/8/2018), ngày 14/8/2018 tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các hoạt động và Lễ mitting “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc". Lễ mitting đã thu hút gần 1000 người tham gia.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã khẳng định tính phù hợp, tính đúng đắng của chủ trương, tạo sự đồng thuận trong xã hội phát huy truyền thống đoàn kết trong nội bộ cơ quan, phối hợp của các đoàn thể, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, học sinh, Vận động viên tham gia ngày hội, qua đó khẳng định giá trị thực tiễn ngày hội đã đi vào đời sống cán bộ công nhân viên như một chương trình hành động cụ thể, làm cho ngày hội trở thành một nội dung quan trọng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua phong trào “ 2 giữ về An ninh trật tự” và kế hoạch phối hợp giữa Công an và Sở cho thấy giá trị thực tiễn của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố hiện nay là rất hiệu quả.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả không những góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự mà còn tạo điều kiện cho các phong trào khác phát triển. Với thành tích trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam nhiều năm liền được công nhận đơn vị đạt chuẩn An ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn