Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Ngày 16/01/2019, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

hncbcc19
Toàn cảnh Hội nghị    Ảnh: Văn Hùng

Tham dự Hội Nghị có đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở và Đ/c Hồ Tấn Cường - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; và hơn 150 Công đoàn viên tham gia Hội nghị.

Năm 2018, CBCCVC cơ quan luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần dân chủ; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ, chính sách của CBCCVC được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch; công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; thực hành tiết kiệm, phụ trách xã khó khăn được đẩy mạnh. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể được quan tâm, chỉ đạo kịp thời và đạt nhiều kết quả qua trọng; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa.

Năm 2019, Công đoàn Sở phấn đấu 95% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 18% đoàn viên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua; công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh; cơ quan văn hóa.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân; trao danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

hncbcc119

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn