Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:

Giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh và quốc tế (ĐVT: đồng/lượt/ghế):

STT

Cự ly

Giá bến xe loại 2

Giá bến xe loại 3

Giá bến xe loại 4

Giá bến xe loại 5

Giá bến xe loại 6

Giá các bến xe

thấp hơn loại 6

I

Tuyến nội tỉnh

1

Dưới 50Km

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

2

Từ 50Km đến dưới 100Km

1.700

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

3

Từ 100Km đến dưới 150Km

2.000

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

4

Từ 150Km đến dưới 200Km

2.400

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

5

Từ 200 km trở lên

2.800

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

II.

Ngoại tỉnh, quốc tế

1

Dưới 100Km

1.700

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

2

Từ 100Km đến dưới 150Km

2.700

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

3

Từ 150Km đến dưới 200Km

2.900

2.600

2.500

2.400

2.300

2.200

4

Từ 200Km đến dưới 250Km

3.200

2.900

2.800

2.700

2.600

2.500

5

Từ 250Km đến dưới 350Km

4.100

3.700

3.500

3.300

3.100

2.900

6

Từ 350Km đến dưới 450Km

4.400

4.000

3.800

7

Từ 450Km đến dưới 550Km

4.800

4.300

4.100

8

Từ 550Km đến dưới 650Km

5.500

5.000

4.800

9

Từ 650Km đến dưới 750Km

6.000

5.400

5.100

10

Từ 750 km trở lên

6.300

5.700

5.400

11

Liên vận quốc tế

6.700

6.000

5.700

Giá dịch vụ xe ra, vào bến nêu trên thu theo cự ly tuyến, theo số ghế được ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của chủ phương tiện (không bao gồm ghế lái xe và phụ xe). Giá dịch vụ xe ra vào bến đối với xe buýt: 15.000 đồng/chuyến đối với tất cả các bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe chịu trách nhiệm thực hiện công khai, niêm yết giá dịch vụ và thu đúng mức giá theo quy định. Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị khai thác bến xe thực hiện đảm bảo đúng quy định.

bus QNAM
Ảnh minh họa

Thúy Hằng(quangnam.gov.vn)

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn