Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2019-2023

Ngày 09/7/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2019-2023 với sự chủ trì của ông Phan Xuân Quang- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 kkldld18
Toàn cảnh Lễ ký kết     Ảnh: Lê Bá Vương

Giai đoạn 2019-2023 phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các cấp để thực hiện, đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự đi vào đời sống của công nhân viên chức lao động, đóng góp quan trọng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, nâng cao thể lực, trí lực cho công nhân viên chức lao động, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị…

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2019-2023. Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động về xây dựng đời sống văn hóa; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân viên chức lao động; phát triển phong trào VHTDTT trong công nhân viên chức lao động; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong công nhân viên chức lao động; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao phục vụ công nhân viên chức lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn