Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018

Nằm trong chuổi hoạt động ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức, ngày 7/8/2018, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018.

thkntc18

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh làm báo cáo viên, thực hiện triển khai, giới thiệu Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, phổ biến các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản thi hành. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; phân biệt giữa công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo…

Qua hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm được những quy định pháp lý; quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo của công dân. Hình thành ý thức tự giác thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong đội ngũ cán bộ đơn vị, nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo Tạp chí Văn hóa Quảng Nam

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn