Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị các các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức.

thiplbtp18

Theo đó, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11/2018, chia thành 05 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân, bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lichj tỉnh Quảng Nam đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở quán triệt, thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng, Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn