UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam họp làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch về nhiệm vụ Văn hóa và Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2018 triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Dự và chỉ đạo tại cuộc họp có đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động - Thương Binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Cuộc họp đã thông qua báo cáo Sơ kết đánh giá hoạt động văn hóa – thể thao - du lịch 6 tháng đầu năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thảo luận, đóng góp ý kiến của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; phát biểu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh;

hoinghitongket
Toàn cảnh buổi Làm việc

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn