Đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017

Chiều ngày 23/10 Đoàn thanh niên cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2017; tới dự có đồng chí Võ Công Úc - Ủy viên thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Trần Đình Can - Phó Ban Tổ chức kiểm tra tỉnh Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Hàm - Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bí thư các chi bộ trực thuộc sở; cùng toàn thể Đoàn viên thanh niên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Nhiệm kỳ 2012-2014; Phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2014-2017.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Võ Công Úc - Ủy viên thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí đánh giá cao vai trò, vị trí của Đoàn thanh niên cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong khối, đồng chí kỳ vọng phong trào thanh niên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục kế thừa và phát huy tốt trong nhiệm kỳ đến; đồng chí cũng đã quán triệt một số nội dung trọng tâm trong phong trào thanh niên trong những năm đến cũng như những nhiệm vụ của đoàn viên trong thời đại mới.
 

Đồng chí Võ Công Úc - Ủy viên thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Hàm - Phó Bí thư đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt được trong Nhiệm kỳ qua đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuổi trẻ Ngành Văn hóa cần thấm nhuần nội dung của Nghị quyết, phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, xung kích lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 

Đại biểu tham dự Đại hội


Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành mới 


Hai đồng chí nhận Kỷ niệm chương " Vì thế hệ trẻ"

Đại hội Đoàn cơ sở  Nhiệm kỳ 2014-2017 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm vươn lên của tuổi trẻ trong toàn ngành. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và niềm tinh tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giương cao ngọn cờ vẻ vang của Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ, Ban Giám đốc Sở, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2014-2017 gồm 13 đồng chí là những gương mặt tiêu biểu cho tuổi trẻ toàn ngành; 
 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2017 ra mắt tại Đại hội


Tặng quà cho các thành viên BCH cũ thôi không làm nhiệm vụ

 

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn