Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015"

Ngày 04/12/2014, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015".
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có đồng chí Võ Hồng, UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đến dự, đồng chí Đinh Hài – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Tại Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hàm – Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, năm 2014, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai sâu rộng việc học tập các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; triển khai nhanh kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động chung do Đảng ủy cấp trên tổ chức; lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên.
 
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn và trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động của Sở trong năm 2014; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng năm 2015. 
 
Đồng chí Võ Hồng, UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam thay mặt Đảng ủy Khối đã nghi nhận những thành tích đóng góp của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ trong năm 2015 cần tập trung vào một số vấn đề, cụ thể: Bám sát nhiệm vụ của ngành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy Khối; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Tỉnh, Trung ương; tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)...

 

Đồng chí Võ Hồng, UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Hội cũng đã Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 3 đồng chí và công bố các quyết định khen thưởng cho các Chi bộ, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014.
 

Khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc


Đồng chí Võ Hồng, UVBTV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan 
trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 3 đồng chí
 Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Hài - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cá nhân và cấp ủy các cấp đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2014 và đề nghị cấp ủy đảng các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, trước mắt;  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2015; tập trung làm tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn