Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ

Chiều ngày 30/9/2021, Chi bộ Quản lý Du lịch trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ”.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở; đồng chí Lê Bá Vương - UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Quản lý Du lịch.

toadamdulich21
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí Trần Quý Tấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ Quản lý Du lịch phát biểu khai mạc tọa đàm: Trong những năm qua, Chi bộ Quản lý Du lịch đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ đều thực hiện nghiêm quy chế, hoạt động nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo công tác của phòng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ. Tăng cường thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, cơ quan nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về du lịch. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của Đảng viên được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hình ảnh người Đảng viên trong xã hội được quý trọng, tin yêu…

Tại buổi tọa đàm, các chi bộ tham dự đã có tham luận như: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia góp ý, thảo luận tại các buổi sinh hoạt Chi bộ của Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao; Kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ của Chi bộ Văn phòng Sở; Vai trò của Bí thư Chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 04/4/2019 Đảng ủy khối các cơ quan của Chi bộ Nghiệp vụ Văn hóa; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ của Chi bộ Quản lý Du lịch.

Các đại biểu đã có nhiều phát biểu, tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó nêu rõ: Những năm qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm nâng cao chất lượng, đảm bảo nội dung và nền nếp sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã chú trọng nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng vào tình hình thực tiễn của ngành và đơn vị, trên cơ sở đó chuẩn bị nội dung đưa ra hội nghị chi ủy bàn bạc dân chủ, thống nhất thành chương trình công tác sau đó đưa ra hội nghị chi bộ cơ quan, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến, bí thư kết luận, thống nhất đề ra nghị quyết tổ chức thực hiện có kết quả trên cơ sở gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ đã phát hiện sớm những vấn đề nổi cộm phát sinh, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, nhằm sớm ổn định tư tưởng, nhận thức để đi vào thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị; phối kết hợp làm tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ công chức với đánh giá cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ, vào nhiệm vụ phát triển đảng viên mới.… Tuy nhiên, trong sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp chi ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Nhiều nội dung sinh hoạt chi bộ không khác với nội dung họp phòng, ban chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thiết thực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò lãnh đạo của ban chi ủy chưa thể hiện rõ; chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng của đảng viên; khả năng, kinh nghiệm điều hành của Bí thư Chi bộ trong các buổi sinh hoạt chi bộ ở một số Chi bộ còn hạn chế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số Chi bộ vẫn còn ít, chưa thiết thực, nội dung chuẩn bị chưa kỹ, đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chưa đồng đều… Từ đó, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Hàng tháng, cấp ủy cơ sở có nghị quyết định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt Chi bộ, căn cứ vào nội dung cần đánh giá và triển khai trong tháng để chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Việc chọn chuyên đề sinh hoạt cần sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của Chi bộ và trình độ nhận thức của Đảng viên. Chủ tọa và ban chi ủy phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Tại Tọa đàm, đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở mong muốn thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Sở sẽ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy cơ sở, chi bộ phải nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, nắm vững các quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện đầy đủ và có nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện công tác của chi bộ và đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiệt tốt những nguyên tắc, quy định của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tình hình mới…

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn