Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Sáng ngày 30/12/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

tkctd120
Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Đảng bộ Sở đã duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra, chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng bộ tới các chi bộ trực thuộc, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Xác định năm 2020 là năm rất quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, cụ thể:

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong năm qua, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đặc biệt năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và Đảng bộ tỉnh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm kết nghĩa Quảng Nam-Thanh Hóa và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời Đảng ủy đã chỉ đạo tham mưu các cơ chế, chính sách mới, góp phần thúc đẩy phát triển ngành trong thời gian tới.

- Về công tác xây dựng Đảng:

Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị được tăng cường, công phát triển đảng viên được quan tâm (năm qua kết nạp 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra). Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện chặt chẽ, công tác đoàn thể, xã hội được phát huy. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Năm 2020, đa số đảng viên trong Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; có mối quan hệ tốt với cấp ủy nơi cư trú; tư cách, đạo đức, lối sống lành mạnh tạo được niềm tin trong quần chúng.

Tại Hội nghị các Đảng viên dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 như: việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ căn cứ các văn bản chỉ đạo, thường xuyên nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nhiệm trong việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và công tác Đảng nói riêng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm công tác Đảng năm 2020.

tkctd20

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn