Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Ngày 11/11/2020, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, UBKT Đảng ủy Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

thnvctdang20
Toàn cảnh buổi Tập huấn

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí lãnh đạo Đảng cơ sở về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và xuất phát từ nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của chi bộ, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất coi trọng công tác bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, đặc biệt là các đơn vị trong Đảng bộ Sở. Trong Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Sở đã xác định việc nâng cao chất lượng chi bộ là khâu đột phá, trong đó một giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng cấp ủy, bí thư chi bộ qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, UBKT Đảng ủy Sở sẽ được các đồng chí Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp báo cáo các chuyên đề về: Công tác tổ chức; công tác tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của chi bộ. Đây là những nội dung quan trọng mang tính cốt lõi nhằm nâng cao nhận thức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở; qua đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn