Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18/6/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TCdhdbs20
Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Sáu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh và 139/149 đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đến nay, Đảng bộ Sở có tổng số 149 đảng viên thuộc 14 chi bộ trực thuộc. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết của cấp trên trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, phức tạp, thiên tai và dịch bệnh thường xuyên xảy ra nhưng Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động và đạt nhiều kết quả, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội VI đã đề ra. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, Đảng bộ Sở đã tập lãnh, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên tham mưu nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển ngành, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy đạt nhiều kết quả quan trọng; các hoạt động đoàn thể đi vào nề nếp, đa số đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch với các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 100% chi bộ “Hoàn thành nhiệm vụ”; trong đó 85% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Từ 15-20% chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Hàng năm, phấn đấu 100% đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó 85% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Có từ 15-20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết nạp ít nhất 25 đảng viên mới; Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể hàng năm đạt vững mạnh trở lên; Phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc hàng năm đều đạt danh hiệu “cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

BCHdhdbs20
Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Ngọc Tường được Ban chấp hành khóa mới bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy Sở. Đồng thời, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Sở dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 08 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

dhdbs20
Đại diện Lãnh đạo Sở tặng hoa cho các đồng chí không tham gia BCH khóa mới

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn