Đoàn Sở VHTTDL dâng hương Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và chào mừng Tháng Thanh niên năm 2019

Sáng ngày  30/3/2019, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ dâng hương Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công nhân Kỷ niệm 44 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và các nội dung trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và "Ngày đoàn viên" năm 2019.

dtn2019

Đây là hoạt động nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên của Sở. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn và sự gắn kết các thành viên của các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Sở.

dtn12019

Bec Linh

vhttdlqnam.gov.vn